Suntem mandri sa fim membri ai asociatiei internationale din domeniul comertului cu cereale si seminte oleaginoase Fosfa, suntem dedicati cresterii continue a performantelor noastre si avem implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015 certificat de BQ Cert.

ANUNȚ PUBLIC

BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI, cu sediul social in Mun.Galati, Str.Domneasca Nr.49 Corp B Cam 8-16 ,cod postal 800008, avand codul unic de inregistrare RO34513531 si numarul de ordine in Registrul Comertului J17/622/2015, cont bancar RO18BRMA115000022948RO01 deschis la EXIM BANK S.A., Tel:0336.401.964; 0336.401.965,Fax:0336.401.966, e-mail:info@belor.ro, reprezentata prin Director General Radu Florin

Titular al proiectului „Desfiinţare parţială corp C68 P+1E, recompartimentare şi reabilitare Corp C68 (P+1E), recompartimentare, modernizare faţade şi schimbare de destinaţie corp C69 din hală armături instalaţii (P+lE) în spaţiu producţie (P+lE) şi din hală montaj mecanisme (P) în spaţiu asamblare şi depozitare îngrăşăminte (P) şi împrejmuire parţială teren", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului,de catre A.P.M. Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul „Desfiinţare parţială corp C68 P+1E, recompartimentare şi reabilitare Corp C68 (P+1E), recompartimentare, modernizare faţade şi schimbare de destinaţie corp C69 din hală armături instalaţii (P+lE) în spaţiu producţie (P+lE) şi din hală montaj mecanisme (P) în spaţiu asamblare şi depozitare îngrăşăminte (P) şi împrejmuire parţială teren",propus a fi amplasat in Municipiul Galaţi, Str. Calea Prutului, nr. 12, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati,pe e-mail :office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

ANUNȚ PUBLIC

BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACȚIUNI, cu sediul social în Mun.Galați, Str.Domnească Nr.49 Corp B Cam 8-16 ,cod postal 800008, având codul unic de înregistrare RO34513531 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J17/622/2015, cont bancar RO18BRMA115000022948RO01 deschis la EXIM BANK S.A., Tel:0336.401.964; 0336.401.965,Fax:0336.401.966, e-mail:info@belor.ro, reprezentată prin Director General Radu Florin

Anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Desființare parțială corp C68 P+1 E, recompartimentare și reabilitare Corp C68 (P+1 E), recompartimentare, modernizare fațade și schimbare de destinație corp C69 din hala armături instalații (P+IE) în spatiu producție (P+IE) și din hala montaj mecanisme (P) în spațiu asamblare și depozitare îngrășăminte (P) și Tmprejmuire parțială teren",propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Str. Calea Prutului, nr. 12, județul Galați.

lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competentet pentru protecția mediului A.P.M. Galați ,http://www.anpm.ro/web/apm-galati/ documente-procedura-eimsi- ea și la sediul BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACȚIUNI ,cu sediul social în Mun.Galați, Str.Domnească Nr.49 Corp B Cam 8-16. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro