We are proud members of the grain and oilseeds international trading association Fosfa, we are dedicated to continuously increasing our performances and we have implemented the ISO 9001:2015 quality standard, certified by BQ Cert.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. BELOR ROMANIA S.A., titular al proiectului „Construire Cort depozitare – structură de oțel cu învelitoare membrană PVC”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Cort depozitare – structură de oțel cu învelitoare membrană PVC”, propus a fi amplasat în Galați, str. Calea Prutului, nr. 12, Lot 6/1/1/1/1, Lot 4/2, Lot 1/2, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI
Adresa Strada Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judeţ Galaţi, Cod Poștal 800322
Tel.: +4 0236.460.049; e-mail: office@apmgl.anpm.ro; website: http://apmgl.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679